Sentrale Helseregister

Vi sender lovpålagt melding til de offentlige helseregister: Kreftregisteret, Norsk Pasientregister, og bruker Nasjonal Database for resepter. Hvis du vil reservere deg mot dette må dette må det sies fra når du kommer til oss.