Hvordan få mest mulig ut av en konsultasjon hos Huddoktoren?


  • Vær bevisst på hva du kommer for – er det for å få noe utført, eller kanskje for å avkreftet noe du er redd for?
  • Nøl ikke med å si din egen mening om mulige årsaker.
  • Fortell om du har fått behandling av andre, og hvordan det virket.
  • Beskriv plagene du har (smerte, kløe, svie osv).
  • Oppgi om du har andre sykdommer du tror har betydning.
  • Oppgi om du tar medisiner.
  • Hvis du har mange ”bestillinger” bør du prioritere dem, det er ikke alltid tid til å ta hånd om alt. En konsultasjon er sjelden lengre enn 15-20 minutter, og enkelte problem kan ta lengre tid å få orden på…