Lysbehandling for pasienter med psoriasis og andre hudsykdommer

Vi har god kapasitet til å ta i mot pasienter som trenger behandling med UV lys for hudsykdommer som psoriasis og eksem. Åpningstid for dette er fra kl. 07.30. Pasienter som ønsker eller har spørsmål om dette kan ta direkte kontakt (se ovenfor).

Se ellers vår pasientinformasjon om Lysbehandling.