Månedens forskningsnytt

Huden tar vi lett for gitt så lenge den fungerer som den skal - og vi skal prise oss lykkelige for at den stort sett klarer seg selv. Denne ca. 1 millimeter tynne strukturen som omgir oss er ufattelig kompleks. Det er mange forskere som for forøker å avdekke dens hemmeligheter.

Hvordan oppstår hudsykdommer, hvilke behandlinger er effektive for å reetablere hudens funksjon, og hva er nytt som kan ha betydning for deg som har problemer med huden?

Hver måned legger vi ut små referater fra forskning publisert i anerkjente tidskrifter som kan være av interesse.

De siste forskningsnyhetene:

Desember 2011

Bjerkepollenallergikere som klør i munnen av epler kan tygge seg friske !
Mer en 70% av de som er allergiske mot bjerk kan oppleve at de får kløe i munnen når de spiser friske epler. Dette skyldes en kryssallergi – kroppen forveksler et protein i eplet med bjerkepollenallergent. Fordi dette proteinet nedbrytes allerede i munnen, er denne type eple-allergi (oralt allergi syndrom) ikke farlig, man får ikke noe allergisk sjokk, eller andre plager. Men det er plagsomt, og mange unngår å spise epler, eller sørger for å koke eplene, da oppstår ikke samme plage.

Nå har sveitsiske forskere utført en artig studie, der de ved å gi pasienter med dette problemer små menger eple hver dag, mengden som økes gradvis over tid. Man doblet dosen sakte, hver 2-3 uke. Da viste det seg at 17 av 27 pasienter oppnådde toleranse, dvs de mistet sine plager når de bare sakte økte dosen eple. De startet med noen få gram eple (Golden Delicoius), og endte opp med å spise litt mer enn 100 gram eple. Studien viste også at 10-20% av pasientene ble bedre for oralt allergisyndrom de hadde mot andre matvarer som pærer, kirsebær, hasselnøtt og valnøtter. Bare to pasienter fikk plager som gjorde at de avbrøt studien, og ingen fikk alvorlige plager. Dessverre var det mange pasienter som mistet sin toleranse hvis de ikke spiste epler i en periode, men de mange som oppnådde toleranse var veldig fornøyde, og fortsatte å spise eple- uten plager. Og som kjent - An apple a day keeps the doctor away!

Kilde: Kopac P et al, Allergy 2012, :67; 280-285

Utskriftsvennlig versjon

November 2011

Eksem kontroll med kortisonkremer oftere noe bedre enn med Protopic®
Det er etter hvert gode data som viser at strategien i å behandle et akutt eksem med 2 ukers daglig behandling med en sterk kortisonkrem (få kontroll), etterfulgt av behandling med samme middel to dager (”Weekend”) pr uke ( holde på kontrollen) for mange er en effektiv måte å holde eksemet i sjakk. Det er også vist at samme strategi kan fungere for middelet Protopic, som ikke er et kortison. Men hva er best? Den engelske hudlege og forsker H Williams har nylig undersøk hva som finnes av data og konkluderer med at kortisonkremene er litt mer effektive. Men det er ikke bare effekten som spiller en rolle, mulige bivirkninger bør også være med i vurdering når man velger behandling. Det er også her gunstig med kortison, ettersom det ikke er vist at det oppstår for eksempel fortynning av huden ved bruk i weekender, for å lang tid som 4 mnd. Kostnadene er avhengig av hvordan disse medisinene forskrives i de ulike land. Fremdeles savner vi studerer som direkte sammenlikner effekten av midlene, og det er særlig de pasientene som har alvorlige eksem som vi ikke får god kontroll på som kan trenger bruke av begge typer behandling, ofte på ulike steder av kroppen.

Kilde: H Williams , British Journal of Dermatology 2011, 164, 231-233

Utskriftsvennlig versjon

Oktober 2011

Protopic ® (tacrolimus) er fremdeles ikke vist å være kreftfremkallende
Protopic og Elidel ® ( pimecrolimus) er to viktige legemidler i behandling av atopisk dermatitt, men det har i mange år vært skepsis mot disse midlene pga hypotetisk risiko for at bruken han være forbundet med økt risiko for kreft. (se Forskningsnytt 2008). Nå er det gått ytterligere 4 år siden siste systematiske oversiktsartikkel om dette tema, og det er fremdeles ikke mulig å påvise noen sikker risiko.

Patricia Tennis og medarbeidere ( ja hun heter det!) har foretatt et systematisk søk for å finne ut om dette er korrekt, og har endt opp med konklusjonen: Det synes riktig å si at hypotesen at tacrolimus og pimecrolimus kan forårsake kreft, …. Ikke har blitt støttet av epidemiologisk undersøkelser til dags dato. Så til tross for at vi ikke har så gode data å støtte oss til, kan vi si at vi trygt kan brukes legemidlene slik vi gjør i dag.

Kilde: Tennis et al. British Journal of Dermatology 2011, 165.465-473

Utskriftsvennlig versjon

September 2011

Aldara ® (imiquimod) krem kan være god behandling for basaliomer
Basaliom ( “snill” hudkreft”) kan behandles på flere måter enn å fjernes kirurgisk. Særlig ved overfladiske basaliomer vil man velge andre metoder enn kirurgi for å få et bedre kosmetiske resultat. Ettersom basaliomer ikke sprer seg til andre steder i kroppen så er målet med behandlingen å fjerne svulsten med best mulig kosmetisk resultat. Aldara ® er en krem som smøres på flekken 5 dager år uke i 6 uker, og som via en stimulering av immunforsvaret induserer en sårdannelse, og hvor basaliomet blir “fjernet” i den sårdannelsen som oppstår før det gror. Aldara er på blå resept for dette. Spanske forskerer har nå undersøkt 370 pasienter med basaliom, og av disse ble 83% helt kvitt basaliomet, omtrent samme prosent var godt fornøyd med resultatet. Hos de som ikke blir 100% bra er det ofte en god løsning å foreta en begrenset kirurgisk operasjon, men som oftest kan bli et mindre inngrep enn om man hadde gjort dette med en gang. Ulemepen med Aldara er at pasienten kan synes det er lenge å måtte smøres seg så lenge som 6 uker, da det jo oppstår en sårhet i huden i denne perioden.

Kilde: E Dauden et al i Journal of European Academy of Dermatology and Venereology: 2011: 25, 1304 -1310

Utskriftsvennlig versjon

August 2011

PDT – fotodynamisk terapi av solskadet hud (solare keratoser)
Forsøk viser at PDT behandling kan utføres med vanlig sollys med mindre ubehag
En ny undesøkelse av 145 pasienter med mer enn 1450 solare keratoser (celleskader etter soling) i ansikt og issen viser at PDT behandling med vanlig sollys istedenfor en spesiell lampe kan være en god behandling. Ved vanlig PDT blir huden belyst med en spesiell lampe i ca 10 minutter, og noen opplever smerte, særlig når stor områder behandles. Ca. 75% av disse skadene ble vellykket behandlet, og dette er nesten like bra som når man bruker en lampe på kontoret.

Pasientene opplevde svært lite ubehag, de satt ute i 1.5 til 2.5 timer, i vanlig dagslys. Undersøkelsen ble foretatt i nordiske land.

Fordelen med dette er først og fremst mindre ubehag, da lyset treffer huden over lengre tid. Metoden er først og fremst for pasienter som har mange slike skader over et område. Resultatene er etter 3 mnd, og det gjenstår å se om resultatene er like gode etter lengre tid.

Kilde: Wiegell SR et al. Br J Dermatology, 2011, p.1083-1090.

Utskriftsvennlig versjon

Juni 2011

Kortisonkrem en gang om dagen – ikke to!
I en studie av pasienter med håndeksem var det bedre med en gang kortisonkrem + en gang fuktighetskrem (Canoderm ), enn to ganger daglig med kortisonkrem.

Håndeksem er en plagsom lidelse der behandling med kortisonkremer er vanlig. Lidelsen er ofte kronisk og pasientene må behandle seg over lang tid, og er ofte betenkte til bruk av kortisonkrem. I en skandinavisk undersøkelse av 44 pasienter med håndeksem ville man undersøke om det er tilstrekkelig å kun buke kortisonkrem en gang om dagen, eller om det er best med to. Pasientene ble det i to grupper der den ene bruke kortisonkremen en gang pr dag + fuktkremen Canoderm , og de andre brukte kortisonkrem (tilsvarer Betnovat) to ganger pr dag i 14 dager.

Det kan være flere grunner til at de som brukte kortison kun en gang pr dag ble bedre: Andre studier har også vist at det ikke er bedre med hyppig påføring av kortisonkrem, da det ikke kan taes opp mer kortison, man når et metningspunkt. Det er også sannsynlig at fuktkremen Canoderm ,som tidligere er vist å bedre hudens barrierefunksjon øker effekten av kortisonkremen smurt en gang, da dette også er vist før, som en effekt av enkelte fukt kremer. Mao: En gang pr dag med kortisonkrem er best, og man sparer også organismen for kortison, slik at dosen man får blir mindre. Studien viser også at det er viktig å bruke barrierefremmende fuktkremer, som Canoderm.

Kilde: M Loden, K Wiren, KT Smerud, N Meland, H Hønnås, G Mørk, C Lutzow-Holm, J Funk og B Meding
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2011 ahead of print

Utskriftsvennlig versjon

Mai 2011

Kviser og kosthold – ny forskning viser at sunn mat også kan være sunt for huden!
En nylig publisert norsk studie har undersøkt om depresjonsplager og kosthold er assosiert med akne.

Nesten 4000 ungdommer i Oslo i siste klasse på videregående skole var med i studien. Av dem som hadde mye akne var det dobbelt så vanlig å ha depresjonsplager. Gutter som oppgav at de spiste mye sukkertøy og sjokolade eller potetchips hadde ca 40 % mer akne enn dem som hadde lavt inntak av disse matvarene. Jenter som oppgav at de spiste lite rå grønnsaker, hadde ca også omtrent 40% mer kviser enn de som spiste mye rå grønnsaker. Studiens resultater må tolkes med stor forsiktighet, fordi både depresjonsplager og familieøkonomi kan være avgjørende for kostholdet. Studien blitt møtt med interesse i utlandet. Resultatene viser at det er behov for mer forskning på hvordan kosthold påvirker huden. Forhåpentligvis vil vi vite mer om sammenhengen mellom akne og kosthold i fremtiden, men enn så lenge kan vi spise grønt og frukt fordi det er sunt for resten av kroppen uansett.

Kilde: Jon A Halvorsen1,2 , Florence Dalgard2,3 , Magne Thoresen4 , Espen Bjertness2,5 and Lars Lien6,2 BMC Public Health 2009,9:340

Utskriftsvennlig versjon

April 2011

Bruk av solfaktorkremer beskytter mot malingt melanom (føflekkkreft)
- endelig foreligger bedre data som støtter det mange har ment
Det har lenge vært godt dokumentert at å redusere solmengden som treffer huden med solfaktorkremer beskytter mot den litt mindre farlige hudkreften plate-epitekarsinom. Når det gjelder spørsmålet om solfaktorkremer også beskytter mot den farligste hudkreft typen malignt melanom (føflekk kreft) har det derimot vært mye mer sprikende funn i forskningen, og det har ikke vært mulig å si sikkert at solbeskyttelse entydig har effekt. Nå foreligger det resultater fra en australsk studie med 1621 pasienter, som er fulgt opp i nesten 20 år. Studien viser at i gruppen som har beskyttet seg daglig var det 11 tilfeller av malignt melanom,,mens det i en kontrollgruppe var 22 tilfeller. Studien viser det mange har hevdet, men som har vært vanskelig å finne støtte for i forskningen: Det er viktig å unngå ”oversoling”- også når det gjeder forekomst av malingt melanom.

Kilde: J Clin Oncol 2011 (Jan) Green AC et al: 20:29, (3) 257-63.

Utskriftsvennlig versjon

Mars 2011

Kortisonkremer er ikke så skadelige for øyene som man har trodd
Verken grøn stær (glaukom) eller grå stær (katarakt) kan spores til bruk av kortisonkremer.

Det har i mange år vært manet til stor forsiktighet ved bruk av kortisonkremer på øyelokk, og nært øyet pga fare for bivirkninger på selve øyet. Det har medført at mange har gått ubehandlet med tildels store plager. Nå har nederlandske forskere undersøkt 88 pasienter med atopisk eksem som har brukt mye kortisonkremer rundt øynene gjennom mange år, og fant forbausende lite galt med øynene. Det ble kun funnet to pasienter som hadde utviklet katarakt (grå stær), og begge disse hadde tatt kortison som tabletter over lengre tid, noe som er en kjent risikofaktor for å utvikle katarakt. Katarakt ( grå stær) er en hyppig tilstand i befolkningene, ca .40.000 personer opereres for dette årlig i Norge.

Kommentar: Mange pasienter har bedre nytte av å bruke kortisonfrie legemidler rundt øynene (Elidel krem, eller Protopic salve), (disse midlene medfører heller ikke fortynning av huden) men ikke alle har god effekt. Disse pasientene behøver nå ikke være så redde for å bruke kortisonkremer i perioder, når dette er nødvendig.

Kilde: Journal of the Amercian Academy of Dermatology: Haeck IM et al : 2011: 64: 275-281

Utskriftsvennlig versjon

Februar 2011

Depresjon, selvmordtanker og alvorlige kviser – ny kunnskap fra norsk forsker går verden rundt!
Det er kvisene som går på humoret løs, ikke legemiddelet isotretinoin (Roaccutane)
Kviser ( akne) er en vanlig tilstand, som for mange ikke er så alvorlig, men for noen kan bli svært skjemmende og problematisk. Dette kan påvirke selvfølelsen, og for noen føre til depresjon. Det har i mange år vært knyttet mistanke til at legemiddelet isotretinoin (tidl. Roaccutane) brukt ved alvorlig akne kunne medføre depresjon, og til og med utløse selvmord.

Det er nylig utført en studie her i Norge, som har fått mye internasjonal oppmerksomhet. Den norske hudlegen Jon Anders Halvorsen, Rikshospitalet har sammen med norske og amerikanske kolleger publisert en studie som nettopp knytter alvorlig akne og depresjon sammen, men ikke som et resultat av behandling med isotretinoin. De viste bl.a. at selvmordtanker er hyppigere hos de med alvorlig akne. Denne studien sammen med en ny svensk studie, gir holdepunker for at man bør være oppmerksom på forekomsten av psykisk sykdom hos pasienter som har alvorlig akne, uavhengig av om de behandles med isotretinoin eller ikke.

Kilde: J Invest Dermatol, Sept 2010 (Epub ahead of print) : Halvorsen J A, Stern RS, Dalgard F, Thoresen M, Bjertness E, Lien L.

Utskriftsvennlig versjon

Januar 2011

Det hjelper å bruke Canoderm ® krem for å hindre oppbluss av eksem.
Flittig smøring kan hjelpe!
Å ha håndeksem kan gi dårlig livskvalitet. Huden blir tørr, kløende og smertefull ,og tilstanden forverres ved vanlig daglige bruke av hendene. Det har lenge vært en viktig strategi å bruke fuktighetskremer som en basisbehandling for å gjenopprettet en normal hud, ofte som et supplement til behandling med kortisonkremer eller annen behandling. Men det har vært lite forsket på hva slags kremer som virkelig hjelper, og vi har ved Huddoktoren deltatt i denne vitenskaplige studien, som ble gjennomført her i Norge på flere steder, med til sammen 53 pasienter.

Pasientene ble behandlet med kortisonkrem først slik at man fikk kontroll med tilstanden. Når de ble bra ble gruppen delt i to, der halvparten behandlet seg videre med Canoderm ®, den andre halvparten uten Canoderm. For de som brukte Canoderm ®tok det i snitt 20 dager før de fikk tegn til eksem, men de hos de som ikke brukte noe tok det i snitt kun 2 dager ! 90% fikk tilbake eksem inne 26 uker, som var tiden de ble fulgt opp. De flere pasienten hadde relativt lite uttalt eksem, dette kan delvis forklare de gode resultatene, men studien viste tydelig at det hjelper med Canoderm ® for å forebygge nye utbrudd hos pasienter med lett til moderat håndeksem.

Kilde: Acta Derm Venerol 2011: 90: Nov : 602-606 Loden M, Wiren K, Semrud K, Meland N, Mørk G, Lutzow-Holm C, Funk J, Meding B

Utskriftsvennlig versjon

Her er tidligere forskningsnyheter:

Fillaggrin: Hudens eget fuktighetsprotein. Oppdagelsen av fillagrin medførte et paradigmeskifte i forståelsen av atopisk sykdom.

Lukten av kreft: Er en hunds nese like god til å finne føflekkkreft som en allmennlege?

Tatovering med livsfarlige konsekvenser – hvor uheldig kan man være?

Myter om føflekker og melanom som bør korrigeres

Hvorfor får vi mer hudkreft på venstre kinn og mer grå stær på venstre øye?

Zikavirus – kan man se på huden at man der smittet?

Rosacea – effekter av tablettkur med isotretinoin - god men kortvarig effekt

Blir man veiledet eller desinformert om kortisonbruk på apotekene?

Hva bidrar til at vi får ansikter som ser eldre ut?

Peanøtt allergi kan forbygges – ved å spise litt peanøtter, ikke unngå dem.

Gir et antihistamin reduksjon av bivirkninger pga isotretionoin ved behandling av alvorlig akne?

Biologiske legemiddel mot psoriasis gir lite alvorlige infeksjoner

Lokalbehandling av akne med avitaminholdige legemidler (f.eks. Epiduo® eller Differin® kan brukes frem til eventuell graviditet.

Lokalbehandling av akne med avitaminholdige legemidler (f.eks. Epiduo® eller Differin® kan brukes frem til eventuell graviditet.

Plastpartikler fra hudkosmetikk havner i magen vår før eller siden, god appetitt!

Duplo ? Nei – Dupilumab heter den medisinen som endelig kan være en milepæl for behandling av alvorlig atopisk eksem hos voksne.

Huden kan puste – men ikke særlig effektivt

Dermatoskop – et hudlegeverktøy som får større og større plass i vår diagnostiske verktøykasse.

Hårtap hos kvinner – hvor mye er for mye?

Det er med Solfaktor som med alkohol: det er mengde og konsentrasjon som gir effekter.. Smør mer - med høy nok faktor

Ny krem mot Rosacea – ivermectin krem

Elidel krem (pimekrolimus) mot eksem er ikke kreftfremkallende, på tide å begrave denne myten for godt.

Atopisk dermatitt (AD) – vi kan forebygging sykdommen med en fuktighetskremkrem

Ny psoriasismedisin Cosensyx (secukinumab) fra Novartis.

Behandling av malignt melanom (føflekk kreft) ut av skyggenes dal. Nye legemidler gir forlenget liv til mange med spredning av melanom

Allergi mot kjøtt – sjeldent og snirklet hvordan det oppstår

Negler, psoriasis og sopp – hva skjerá?

Tatoveringer: Moten forandrer seg – ganske mange angrer tatoveringen

Lys i tunnelen – endelig håp for bedre behandling av alvorlig atopisk eksem hos voksne?

Føflekk-kreft (malingt melanom) – hvordan oppdage det tidlig? Opplæring hos hudlege hjelper

Protopic (tactolimus) versus kortison når man har kronisk eksem? Fremdeles sant at Protopic kan være bra

Våtservietter – kan gi kontaktallergi-særlig hos barn. Kathon – the bad guy

Elveblest (urtikaria) – ny, god behandling på markedet

Ny behandling av psoriasis – slanking!

Vitamin D – vindundermolekyl i fåreklær?

Canoderm krem (ACO) reduserer risiko for oppbluss av atopisk eksem

Solarier forbudt i Australia - gratulerer!

Barn som får antibiotika som spebarn får mer eksem

Diagnostikk av føflekk kreft (malignt melanom) med digital teknologi Kan dataprogrammer og digital teknologi lettere finne føflekk kreft?

Rosacea – håp fra flere kanter

Melanomrisiko bland rødhårede, lyshudede uansett sol eller ikke?

Psoriasisbehandling ikke bare bra for huden – men også for hjertet!

Er kløens mysterium avdekket?

Solfaktorkremer beskytter mot aldring av huden

Isotretinoin og tarmsykdom- ingen sammenheng

Fingeravtrykk kanskje ikke så smart som adgangstegn?

Isotretinoin – og sår nese – ikke bare tørrhet?

Litt synd at verden er så komplisert, filler´n.

Det finnes ikke allergifrie (hypoallergene) hunderaser

Atopisk eksem – nye europeiske retningslinjer for behandling - hva virker ikke?

Atopisk eksem – nye europeiske retningslinjer for behandling- bedre dokumentasjon på hva som virker og er trygt

Malingt melanom – endelig er det medisiner som har noe effekt hvis spredning

Psoriasis i neglene – behandling med Tacrolimus (Protopic) salve kan hjelpe

Behandling av vorter er lite effektivt, men frysebehandling hjelper noen

Legemiddel mot hudkreft (typen T-cell –lyfom) hjelper mot Alzheimers sykdom?

Høyere risiko for å få føflekk kreft (malingt melanom) ved å gå i solarium enn å sole seg ute?

Helt nytt legemiddel til behandling av huden av atopisk eksem blir testet

Atopisk eksem hos voksnes kan behandles med Methotrexate eller Imurel

Nikkelallergi – fremdeles helsefarlig juggel-smykker i salg

Peanøtt allergi – kan være meget farlig!

Håndeksem med sprekker i huden på fingrene – en ny genetisk sykdom?

Bjerkepollenallergikere som klør i munnen av epler kan tygge seg friske!

Eksem kontroll med kortisonkremer oftere noe bedre enn med Protopic®

Protopic ® (tacrolimus) er fremdeles ikke vist å være kreftfremkallende

Aldara ® (imiquimod) krem kan være god behandling for basaliomer

PDT – fotodynamisk terapi av solskadet hud (solare keratoser)

Kortisonkrem en gang om dagen – ikke to!

Kviser og kosthold – ny forskning viser at sunn mat også kan være sunt for huden!

Bruk av solfaktorkremer beskytter mot malingt melanom (føflekkkreft)

Kortisonkremer er ikke så skadelige for øyene som man har trodd

Depresjon, selvmordtanker og alvorlige kviser – ny kunnskap fra norsk forsker går verden rundt!

Det hjelper å bruke Canoderm ® krem for å hindre oppbluss av eksem.

Botox –ikke bare fryd og gammen?

Det er trygt å behandle seg med kortisonkremer selv om man er gravid.

Kan Biola® Fra Tine som kosttilskudd til gravid mor forhindre atopisk eksem hos barnet?

Fuktighestkremer forhindrer tilbakefall av atopisk dermatitt. Ikke bare kan man spare inn kortisonbruk ved å bruke enkelte fuktighetskremer, men de kan hindre at det blir tilbakefall.

Behandling av barn med biologisk legemiddel Enbrel ® Viktig at biologisk legemiddel kan brukes hos barn.

Rosacea – mystisk tilstand hvor forskning viser vei ut av tåken

Tanoreksi – sykelig avhengighet av å sole seg (i solarium).

Vitiligo- flekkvis pigmenttap – kan beskytte mot utvikling av føflekk kreft.

Malignt melanom – den svarte hudkreften er viktig å oppdage

Av en enkelt celle: en stamcelle, - kan man konstruere en helt ny hud?

Hvor mye - eller lite - skal vi sole oss for å få nok D vitamin?

Nye midler mot psoriasis blir stadig bedre

Nano-teknologi : nytt, spennende og ikke utforsket!

Bruk høyere solfaktor enn du tror? Solfaktor (SPF) 30 gjelder!

Håndeksem og bakterier - hyppigere en vi har trodd?

Lite matvareallergi ved atopisk eksem

Bakterier på huden – nødvendig for god helse

Håndeksem – en oversett tilstand som endelig blir forsket på!

Proaktiv behandling av atopisk eksem med Protopic (tacrolimus)

Slutt på å sy sammen kirurgiske sår med nål og tråd?

Aldara ® krem hjelper mot solskadet hud (solare keratoser)

Pasienter bruker svært lite av de kremene vi foreskriver

Norsk forsker i Spania ”oppdrar hudceller” til andre funksjoner

Epiduo ® - nytt praktisk middel mot akne ( kviser) er på markedet nå

Dermatoporose – et økende problem

Kviser (akne) og mat- er det en sammenheng?

Nytt preparat for psoriasis i hodebunn kommer til Norge tidlig 2009

Ny A-vitamin analog har effekt ved alvorlig kronisk håndeksem.

Perioral dermatitt kan også behandles med Elidel ®

Protopic® er neppe kreftfremkallende