Om Huddoktoren:


Huddoktor Claus Lutzow-Holm har 20 års erfaring i behandling av hudsykdommer fra sykehus og fra privatpraksis. Han studerte medisin i Tyskland og i Oslo, og fikk sin spesialistutdannelse ved Hudavdelingen ved Rikshospitalet i 1985-89, og var også 6 mnd ved Revmatismesykehuset i Oslo. Fra 1990-1995 tok han den medisinske dr.grad. ved Universitetet i Oslo, støttet av Den Norsk Kreftforening med et arbeide som undersøkte effekt av Vitamin D og A på huden.

Dr. Lutzow-Holm har fra 1997 vært seksjonsoverlege ved Norges største poliklinikk for hudsykdommer ved Ullevål Universitetssykehus, og har også ledet avdelingen. I 2003-2004 arbeidet han i 15 mnd som overlege og universitetsslærer på Hudavdelingen på Rikshospitalet. Han har skrevet mer enn 20 vitenskaplige artikler, og vært brukt mye til å holde foredrag og populærvitenskaplig formidling av tema som omhandler hud og hudsykdommer innad faglig og i media. Klikk her for å søke i publikasjonene (søkeord: 'lutzow-holm c')

Han har ledet spesialforeningen for hudsykdommer i legeforeningen (Norsk Dermatologisk Selskap) og har flere nasjonale tillitsverv bl.a. i Norges Astma og Allergiforbund. Han har i mer 15 år hatt deltidsarbeide som privatpraktiserende spesialist ved bl.a . Hudklinikken i Operapassasjen, hos Dr. Tor Langeland, og Dr. Astri Granholt. Han er fortiden norsk styremedlem i den europeiske hudlegeforeningen (EADV).

Fra 1. november 2011 vil hudlege Anne Lise Helgesen arbeide deltid ved Huddoktoren. Hun har lang erfaring fra Rikshospitalet og som hudspesialist ved Nesbru Legesenter. Hun har også driftavtale med Helse Sør Øst.

Som avtalespesialist er praksisen et ledd i den offentlige helsetjeneste mellom primærlege og sykehus.