Hva er de 11 vanligste problemstillinger Huddoktoren gjerne vil bistå med?Vurdere føflekker: Føflekker er vanlig, men fordi føflekk kreft kan oppdages av deg selv, kan det være svært viktig å vite litt mer om hva som kjennetegner utvikling av føflekk kreft. Mistenkelige føflekker blir alltid undersøket i mikroskopet etter at de er operert bort.
Les mer her!

Diagnostisere og behandle hudkreft og solskader: Hudkreft er meget vanlig, ikke bare blant de eldste, og er sterkt økende i befolkningen. Hudlegen vil velge mellom flere metoder for å behandle vanlige former for hudkreft som ikke er føflekk kreft.
Les mer her!

Kviser – akne: Et vanlig problem som ikke skal undervurderes, men der behandlingen vil avhenge av grad og utbredelse. I milde tilfeller vil "ytre" behandling være godt nok, mens andre kan trenger tabletter av ulik type. Behandlingen vil ofte vare lenge.
Les mer her!

Soppinfeksjoner: Ulike typer sopp kan lage forskjellige utslett i huden, og dette kan som oftest behandles effektivt etter at korrekt diagnose er stillet.

Pigmentforstyrrelse: Både for lite og for mye pigment i huden kan være besværlig. Disse sykdomsgruppene kan være vanskelige å behandle, men utgangspunktet er at diagnosen er riktig.

Soleksem / solallergier : så mange som 10-15% av befolkningen har soleksem, eller andre sykdommersom blir verre etter å ha vært i solen. Diagnostisering, behadling og rådgivinging er viktig.

Atopisk eksem = barneeksem: Atopisk eksem er vanlig, og forkomsten øker. Heldigvis er mange ikke så veldig plaget, og mange vokser det av seg. Men noen er svært plaget og trenger avansert behandling hos hudlege over lengre tid.
Les mer her!

Kontaktallergi – håndeksem: Ulike typer eksemer er vanlig, og kan ha flere årsaker. Testing av mulige allergier gjøres hos hudlege.
Les mer her!

Psoriasis: En hudsykdom som ses hos ca. 2% av befolkningen. Sykdommen varer mye i alvorlighetsgrad og utbredelse, og behandlingen vil derfor også variere mye.
Les mer her!

Hårtap: Ulike typer hårtap er vanlig og kan være til betydelig bekymring, og kan være forårsaket av svært ulike faktorer.

Uvanlig hudsykdommer! Det er beskrevet mer enn 1000 ulike måter sykdommer kan utrykke seg på i huden, hår eller negler. Huden kan være både sjelens speil, eller speile sykdommer som finner sted inne i kroppen. Det er derfor ofte viktig å få vite mer om plager og symptomer i tillegg til pasientens hudutslett.